ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa wraz z windykacją należności w roku 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 413.5 KiB)
 • Załączniki nr 1 do SIWZ- Formularz oferty (DOC, 88.5 KiB)
 • Załączniki nr 2 do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o braku podstaw wykluczenia (DOCX, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 2A do SIWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 2B do SIWZ- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 3A do SIWZ- Wykaz wykonanych usług (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 3B do SIWZ- Wykaz osób skierowanych realizacji zamówienia (DOC, 69 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ- Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 5 i 5A do SIWZ- Rejestr sprzedaży wraz z instrukcją - wzór (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 5B do SIWZ/umowy Rejestr załatwianych spraw - wzór (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 i 6A do SIWZ- Zbiorczy rejestr sprzedaży wraz z instrukcją -wzór (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 i 7 A do SIWZ- Wzór miesięcznego rozliczenia wraz z instrukcją (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ- Zasady utrzymywania całodobowego pogotowia technicznego (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ- Projekt umowy (DOC, 208 KiB)
 • Załacznik nr 9 do projektu umowy- zasady windykacji (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załacznik nr 10 do projektu umowy- Umowa powierzenia danych osobowych (DOCX, 25.1 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/54/11 z 24 marca 2011 r. (PDF, 85.5 KiB)
 • Załacznik do uchwały nr VII/54/11 z dnia 24 marca 2011 r. (PDF, 58.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 (DOCX, 22 KiB)
 • SIWZ PO ZMIANIE 21.12.2020 (DOC, 416.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 21.12.2020 (PDF, 257.5 KiB)
 • Załacznik nr 9- Porjekt umowy po zmianach 21.12.2020 (DOC, 209 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 278.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 52.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 330 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WSCHOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 902.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (XLSX, 47.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Formularz oferty (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (XLSX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy PzpPodstawy wykluczenia (DOCX, 24.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 6.1 – Załącznik nr 1 do umowy (DOC, 916 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Informacja o podwykonawstwie (DOCX, 34.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 308.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 42 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oraz dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 825.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferowanego sprzętu (DOCX, 31.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - 	Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o braku podstaw wykluczenia; (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ -Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ -Wykaz dostaw; (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy; (DOCX, 40.5 KiB)
 • MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 1 (PDF, 400.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy PO MODYFIKACJI NR 1 (DOC, 79.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 288.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oraz dostawa 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 735.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 77.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferowanego sprzętu (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - 	Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o braku podstaw wykluczenia; (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej; (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy; (DOCX, 40.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Tabela wyników testów procesorów (PDF, 6.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 335.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 278.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oraz dostawa 38 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 415.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 14.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy (DOC, 125 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz oferowanego sprzętu (DOCX, 70.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o braku podstaw wykluczenia (DOC, 88.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 81 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (DOC, 72 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz dostaw (DOC, 82 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ- Projekt umowy (PDF, 601.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWIZ- Tabela wyników testów procesorów (PDF, 6.8 MiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 (PDF, 361.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 703.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 462.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oraz dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu pn.: „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy (DOC, 121.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz oferowanego sprzętu (DOCX, 78.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o braku podstaw wykluczenia (DOCX, 69.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (DOC, 81 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 76.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ- Projekt umowy (PDF, 376.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 542 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 595.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 438 KiB)
 • SIWZ (PDF, 21.3 MiB)
 • Załącznik nr 1a do SIWZ - Projekt umowy- CZ.1 (DOC, 219.5 KiB)
 • Załącznik nr 1b do SIWZ-Projekt umowy CZ.2 (DOC, 200 KiB)
 • Załącznik nr 2a do SIWZ-Formularz oferty- CZ.1 (DOC, 104.5 KiB)
 • Załącznik nr 2b do SIWZ-Formularz oferty- CZ.2 (DOC, 99 KiB)
 • Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o spełnieniu warunków udziału (CZ.1) (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 3b do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o spełnieniu warunków udziału (CZ.2) (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o braku podstaw wykluczenia (CZ.1) (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 4b do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o braku podstaw wykluczenia (CZ.2) (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 5a do SIWZ- Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (CZ.1) (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 5b do SIWZ- Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (CZ.2) (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 6a do SIWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (CZ.1) (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 6b do SIWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (CZ.2) (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 7a do SIWZ- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (CZ.1) (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 7b do SIWZ- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (CZ.2) (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 8a do SIWZ- Wykaz usług (CZ.1) (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr 8b do SIWZ- Wykaz usług (CZ.2) (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ- Wykaz środków transportu (CZ.1) (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik nr 9b do SIWZ- Wykaz środków transportu (CZ.2) (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 10a do SIWZ- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (CZ.1) (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 10b do SIWZ- Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia (CZ.2) (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 11a do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dot. środków transportu (CZ.1) (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 11b do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dot. środków transportu (CZ.2) (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 12a do SIWZ -Oświadczenie wykonawcy dot. posiadania uprawnień (CZ.1) (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 12b do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dot. posiadania uprawnień (CZ.2) (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 13a do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dot. podatków i opłat lokalnych (CZ.1) (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 13b do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dot. podatków i opłat lokalnych (CZ.2) (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 2 do Projektu umowy- Umowa powierzenia danych osobowychcz.1 (DOCX, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do Projektu umowy- Umowa powierzenia danych osobowych cz.2 (DOCX, 31 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 660.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 417.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część 1 zamówienia (PDF, 369.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część 2 zamówienia (PDF, 383.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa nawierzchni ulic zlokalizowanych w rejonie ulic: 17-go Pułku Ułanów i Polnej we Wschowie wraz z budową linii oświetlenia drogowego i budową sieci kanalizacji deszczowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia; (PDF, 297.3 KiB)
 • Załącznik nr 2a do SIWZ- Projekt budowlany (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 2b do SIWZ- Projekt budowlany (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 2c do SIWZ- Projekt budowlany (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 2d do SIWZ- Projekt budowlany (ZIP, 9.3 MiB)
 • Załącznik nr 2e do SIWZ- Projekt budowlany (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 3a-3e do SIWZ - ST (ZIP, 17 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Kosztorys ofertowy ślepy (ZIP, 1 MiB)
 • Załącznik nr 5a-5e do SIWZ - DECYZJE (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ- Projekt umowy (DOC, 241 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz oferty; (DOC, 74 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o spełnieniu warunków udziału (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o braku podstaw wykluczenia (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 11A do SIWZ- Oświadczenie o nie przynależności do żadnej grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ- Wykaz robót budowlanych (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ- Wykaz narzędzi (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dot. podatków i opłat lokalnych (DOC, 26.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 311 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 314.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3 (PDF, 308.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 365.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 660.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ulic w rejonie ulicy Nowy Rynek we Wschowie – (Droga Nr 1 – od km 0+000 do km 0+102, Droga Nr 2 – od km 0+000 do km 0+134, Droga Nr 3 – od km 0+000 do km 0+079) wraz z budową oświetlenia drogowego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 17.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 178.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia; (PDF, 161.3 KiB)
 • Załącznik nr 3a do SIWZ- Specyfikacja techniczna - droga; (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 3b do SIWZ -Specyfikacja techniczna - oświetlenie drogowe; (PDF, 405.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Dokumentacja kosztorysowa (Kosztorys ofertowy - ślepy); (ZIP, 899.7 KiB)
 • Załącznik nr 5a do SIWZ-Decyzja nr 83-2017 z 06-04-2017 - droga (PDF, 560 KiB)
 • Załącznik nr 5b do SIWZ - Decyzja nr 210-2017 z 12-07-2017 - oswietlenie drogowe (PDF, 568.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy; (DOC, 233.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz oferty; (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu; (PDF, 394 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia; (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów; (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 11A do SIWZ- Oświadczenie o nie przynależności do żadnej grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ- Wykaz robót budowlanych (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ- Wykaz narzędzi (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy dot. podatków i opłat lokalnych (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik 2a-1- Projekt budowlany-droga- część opisowa (ZIP, 11.9 MiB)
 • Załącznik 2a-2- Projekt budowlany-droga rys.1-5 (ZIP, 11.4 MiB)
 • Załącznik 2a-3- Projekt budowlany-droga rys.6-11 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 2b do SIWZ - Projekt budowlany - oświetlenie drogowe- cz. opisowa i rys. nr 1,3,4 (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 2b do SIWZ - Projekt budowlany - oświetlenie drogowe- rys.nr 2 (PDF, 32.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 15.07.2020 (PDF, 200.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 15.07.2020 (PDF, 293.4 KiB)
 • Załącznik nt 7 do SIWZ- Formularz oferty po zmianach 15.07.2020 (DOC, 74.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 (PDF, 694 KiB)
 • SIWZ PO ZMIANIE (PDF, 17.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - PO ZMIANIE - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu; (PDF, 901.4 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ -Wykaz narzędzi; PO ZMIANIE; (DOC, 49.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 24.07.2020 (PDF, 213.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 498.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 746.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowania poziomego i pionowego w mieście i gminie Wschowa w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 180.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 16.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 23.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa; (DOCX, 23.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót; (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ-STWiOR (ZIP, 193.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy; (PDF, 8.6 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz oferty; (DOC, 73 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udziału; (PDF, 394.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia; (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów; (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 10A do SIWZ - Oswiadczenie o braku przynależności do grupy kapitalowej; (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych; (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz narzędzi; (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dot. podatkow i opłat lokalnych; (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 330.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji