ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 688

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tłumacz języka migowego 2673
RODO 8711
Deklaracja dostępności 3187
Udostępnianie informacji publicznej 1382
Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP 852

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd, jednostki, podmioty 12927
Urząd Miasta i Gminy Wschowa 2426
Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy Wschowa 12120
Biura i Referaty 52298
Struktura organizacyjna 4910
Jednostki organizacyjne 11444
Gminne osoby prawne 4978
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 597
Rada Miejska we Wschowie 10819
Nagrania z Sesji Rady Miejskiej we Wschowie 2955
Portal Rady Miejskiej we Wschowie 0
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 42523
Petycje 5305
Informacje dotyczące Rady Miejskiej 2274
Komisje Rady Miejskiej 1219
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 3378
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych 3352
Komisja Budżetu i Majątku Gminnego 4024
Komisja Rewizyjna 1655
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1862
doraźna Komisja Statutowa 1419
wspólne posiedzenia Komisji 3052
Sesje Rady Miejskiej we Wschowie 16721
Akty prawne 90701
Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie do roku 2020 99128
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do roku 2020 74323
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa jako organu Gminy 104401
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa jako kierownika Urzędu 93691
Akty prawne od 2021 0
Statuty, strategie, raporty 1273
Statut Gminy Wschowa 1067
Raport o stanie Miasta i Gminy Wschowa 1931
Regulaminy 276
Strategie 815
Nabór do pracy 104181
Aktualne 22814
W toku 44286
Wyniki 115914
Regulamin naboru 1376
Zamówienia publiczne 21768
Platforma Zakupowa 0
Aktualne 94686
W toku 11188
Wyniki 10750
Archiwalne 9824
Wyniki innych postępowań 7340
Ogłoszenia o konkursie 13779
Ogłoszenia o zamówieniach na usługę społeczną 10985
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1804
2020 1244
2021 3190
2022 4293
2023 1277
Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia 7177
Ogłoszenia - org. pozarządowe 20424
Obwieszczenia 6105
Informacje, ogłoszenia 12722
Zarządzenia oświata 3385
Petycje 1544
Co i jak załatwić 3929
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1944
Zgłaszanie przypadków rannych i martwych zwierząt 1140
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw 844
Oświadczenia majątkowe 155177
Przetargi dot. nieruchomości 72586
Rejestr informacji o środowisku 6209
Wykazy dot. nieruchomości 31504
Ochrona środowiska 4976
Rejestr informacji o środowisku 1612
Plany, programy, regulaminy, analizy 905
Informacje, obwieszczenia 16606
Pozostałe informacje 6688
Rolnictwo i łowiectwo 3604
Archiwum 376
Ewidencja udzielanych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 746
Decyzje środowiskowe 7431
Wybory i Referenda 199
Parlament Europejski 14006
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 7570
Wybory Ławników 1967
Wybory Prezydenckie 2020 7691
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 3757
Referendum Ogólnokrajowe 2023 301
Wybory Samorządowe 2024 640
Budżet 2764
Opinie RIO 7419
Sprawozdania 14089
Projekty budżetu 3509
Uchwały budżetowe 3773
Podatki lokalne 17012
Dotacje oświatowe 1596
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 5648
Podstawa prawna 991
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie 993
Planowanie przestrzenne 5699
Wnioski 1270
Obwieszczenia w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11863
Decyzje 1851
Dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego 2469
Obwieszczenia w sprawach ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego 323
Gminna Ewidencja Zabytków 524
Aktualna wersja 487
Akty prawne 635
Komunikaty 9609
Rejestry 1572
Rejestr instytucji kultury 2811
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 916
Rejestr szkół i przedszkoli 342
Konsultacje społeczne 5507
Kontrola zarządcza 1820
Zgromadzenia, imprezy masowe 2641

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 294695
Redakcja biuletynu 1417
Mapa serwisu 1065
Statystyki 897
Kanały RSS 974
Kontakt 23975
« powrót do poprzedniej strony