ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2/BN/2024 (50/BN)

Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy

Rodzaj: Przetarg dot. nieruchomości

Dotyczy: II ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne - dz. 51/6, Olbrachcice

Ogłoszono dnia: 2024-02-29 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-04-11 12:30:00

Miejsce

Urząd Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1,67-400 Wschowa, Sala Posiedzeń, I piętro

Księga wieczysta

ZG1W/00006122/5

Cena wywoławcza

27.060,00 zł brutto (22.000,00 zł netto)

Wadium

2.760,00 zł

Wadium musi być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2024 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Opis

Lokalizacja nieruchomości w pośredniej części miejscowości, pośród terenów częściowo zabudowanych, częściowo zagospodarowanych, w bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna- zagrodowa, tereny niezagospodarowane oraz pola uprawne. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Średnie warunki do zagospodarowania. Teren działki płaski, działka niezagospodarowana. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa w terminie do dnia 03 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym – działka nr 51/6, obręb Olbrachcice". Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty: - pisemną deklarację zamiaru uczestnictwa w przetargu sygnowaną przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia, - oświadczenie uczestnika przetargu, - dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu, - oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających tytuł prawny. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa do dnia 10 kwietnia 2024 r.

Informacje dodatkowe

Termin I przetargu: 20.11.2023 r. Działka 51/6 o powierzchni 0,0350 ha Brak mpzp. Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką 51/6 tj. do właścicieli działek nr: 52/5, 51/2, 51/5.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Lorych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-29 09:14:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Lorych
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-29 09:25:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Lorych
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-08 14:28:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
232 raz(y)