ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data złożenia Numer Kategoria Przedmiot Podmiot Status Załącznik
Lp: 1
Data założenia
2024-02-19
Numer
238 951
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Wydatki publiczne - promocja gminy
Podmiot
Osoba Prawna Szulc - Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu - Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Status
W trakcie rozpatrywania
Załącznik
  • Petycja (PDF, 245.2 KiB)
Lp: 2
Data założenia
2024-01-29
Numer
BI.152.1.2024
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie poprawy stanu drogi gminnej przy ulicy Leśnej w Nowej Wsi
Podmiot
Osoba fizyczna
Status
Udzielona odpowiedź
Załącznik
  • Petycja Nowa Wieś (PDF, 405.3 KiB)
  • Odpowiedz BI.152.1.2024 (PDF, 255.2 KiB)
Lp: 3
Data założenia
2022-08-17
Numer
D335 2022 08 15
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.
Podmiot
Teresa Garland, Prezydent Elektorski RP, ul. Żwirki i Wigury 13a, skr. Poczt. 88, 32-050 Skawina
Status
Udzielona odpowiedź
Załącznik
  • Petycja (PDF, 1.7 MiB)
  • Odpowiedź na petycję (PDF, 272 KiB)
Lp: 4
Data założenia
2022-02-24
Numer
BS.152.1.2022
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Dotyczy kanalizacji w Konradowie
Podmiot
Osoby fizyczne
Status
Udzielona odpowiedź
Załącznik
  • Petycja BS.152.1.2022 (PDF, 1.7 MiB)
  • Odpowied (PDF, 291.4 KiB)
Lp: 5
Data założenia
2021-10-25
Numer
BS.152.2.2021
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Organizacja konsultacji społecznych dot. budżetu gminy na 2022 rok.
Podmiot
Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. Główna 7 66-439 Rudnica
Status
Udzielona odpowiedź
Załącznik
  • PETYCJA SKM_C284e21110216090 (PDF, 1 MiB)
  • Odpowiedź petycja (PDF, 682.7 KiB)