ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXIII/225/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wschowa
Nr aktu prawnego
XXIII/219/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
XXIII/220/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/224/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/223/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023
Nr aktu prawnego
XXIII/222/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia.
Nr aktu prawnego
XXIII/221/2020
Status
Nieważna
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokali użytkowych – pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Wschowa na rzecz dotychczasowych najemców
Nr aktu prawnego
XXIII/218/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Nr aktu prawnego
B.120.92.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Nr aktu prawnego
B.120.91.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji