ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
Nr aktu prawnego
23/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
Oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenie ceny zbycia nieruchomości położonych w obrębia miasta Wschowa, oznaczonych jako działki o numerach geodezyjnych 1608/2, 1625/1,1594/16.
Nr aktu prawnego
21/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Wschowa,na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
Nr XIV/143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.
Nr aktu prawnego
XIV/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2020r
Nr aktu prawnego
XIV/137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/136/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji