ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.
Nr aktu prawnego
XIV/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2020r
Nr aktu prawnego
XIV/137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała Nr 11,114,19 - podatek rolny na 2020
Nr aktu prawnego
XI/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała Nr 11,113,19 - podatek od środków transportowych na 2020
Nr aktu prawnego
XI/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
podatek od nieruchomości na 2020
Nr aktu prawnego
XI/112/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji