ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Lginiu
Nr aktu prawnego
XV/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lginiu
Nr aktu prawnego
XV/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysinach.
Nr aktu prawnego
XV/150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Konradowie.
Nr aktu prawnego
XV/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy
Nr aktu prawnego
XV/148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
Nr aktu prawnego
XV/147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wschowa na rok szkolny 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XV/146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: wysokości udzielonych bonifikat przy zbyciu nieruchomości gminnych.
Nr aktu prawnego
XV/145/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
Nr aktu prawnego
XV/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Wschowa,na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
Nr XIV/143/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji