ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.
Nr aktu prawnego
XVIII/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVIII/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia Gminy Wschowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.
Nr aktu prawnego
XVI/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przyczyna Górna, Nowa Wieś, Dębowa Łęka i Siedlnica”.
Nr aktu prawnego
XVI/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XVI/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nr aktu prawnego
XVI/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo o długości ok. 2,2 km".
Nr aktu prawnego
XV/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.
Nr aktu prawnego
XV/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XV/153/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji