ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.26.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Konradowie
Nr aktu prawnego
XVII/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.8.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lginiu.
Nr aktu prawnego
XVII/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.9.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysinach
Nr aktu prawnego
XVII/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.14.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siedlnicy
Nr aktu prawnego
XVII/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.
Nr aktu prawnego
XVIII/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.
Nr aktu prawnego
XVIII/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Remont ulicy Daszyńskiego i Polnej we Wschowie”
Nr aktu prawnego
XVIII/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/209/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nr aktu prawnego
XVIII/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/526/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nr aktu prawnego
XVIII/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nr aktu prawnego
XVIII/173/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji