ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/219/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/219/2020

Szczegóły informacji

XXIII/219/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII Sesja Rady Miejskiej

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: 2021-01-26

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 nr pozycja 86, opublikowano dnia: 2021-01-11

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wschowa

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 4, w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze. zm.) Rada Miejska we Wschowie, po uzgodnieniu z Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, uchwala, co następuje:

Treść:

§1.1. Wyznacza się aglomerację Wschowa o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 17 410 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wschowa, powiat wschowski, województwo lubuskie, której obszar obejmuje miejscowość: Wschowa, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna.
    2. Część opisowa aglomeracji Wschowa, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1:10000, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1. Likwiduje się aglomerację Wschowa, wyznaczoną Uchwałą nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wschowa (Dz. Urz. Woj. z 2014 r., poz. 2481).
      2.  Traci moc Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego wskazana w ust.1.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
            we Wschowie
 
/-/ Hanna Knaflewska – Walkowiak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Knaflewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 08:54:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Knaflewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 09:09:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Knaflewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 09:09:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony