ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/220/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/220/2020

Szczegóły informacji

XXIII/220/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII Sesja Rady Miejskiej

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: 2021-01-26

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 nr pozycja 85, opublikowano dnia: 2021-01-11

Tytuł aktu:

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 55 ze zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), zwane dalej pomnikiem, o obwodzie pnia 415 cm, rosnące na działce ewidencyjnej
nr 3118/1, obręb ewidencyjny Wygnańczyce, gmina Wschowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe -Nadleśnictwo Włoszakowice, nadając mu nazwę „Henryk”.
 
§ 2. Współrzędne geograficzne drzewa, o którym mowa w §1 są następujące: N 51° 51’ 14.3"  E 16° 12' 18.3"
§ 3. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości przyrodniczych.
§  4. W stosunku do pomnika przyrody w ramach czynnej ochrony ustala się:
 1. obowiązek monitorowania oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braku;
 2. obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonywania prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na potrzeby ochrony przyrody w ramach zabiegów pielęgnacyjnych oraz w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości, na których rośnie bądź nieruchomości sąsiednich;
 3. wykonywanie działań w celu utrzymania właściwego stanu pomnika przyrody
  i realizacji celów ochrony.
§  5. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:
 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub obszaru;
 2. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce leśnej, wodnej lub rybackiej;
 4. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
 5. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 6. umieszczania tablic reklamowych.
§ 6. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa
§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wschowie
 
/-/ Hanna Knaflewska-Walkowiak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Knaflewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 08:22:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Knaflewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 11:48:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Knaflewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 11:48:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony