ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XIX/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazw dróg położonych w części północno- wschodniej miasta Wschowa
Nr aktu prawnego
XVIII/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: nadania nazw dróg położonych w części zachodniej miasta Wschowa oraz zmiany nazwy części ulicy Zacisze
Nr aktu prawnego
XVIII/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej
Nr aktu prawnego
XVIII/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Wschowa do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XVII/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.23.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Lginiu.
Nr aktu prawnego
XVII/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 kwietnia 2020 roku, KO.II.542.27.2020.GD, w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy
Nr aktu prawnego
XVII/165/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji