ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XX/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XX/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XX/192/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XX/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XX/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa
Nr aktu prawnego
XX/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIX/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.
Nr aktu prawnego
XIX/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIX/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany UCHWAŁY NR XIV/137/20 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIX/186/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji