ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wschowa na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XXI/203/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/207/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy Wschowa pod firmą Spółka Komunalna Wschowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
XXI/206/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027”.
Nr aktu prawnego
XXI/205/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Nr aktu prawnego
XXI/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018r., w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.
Nr aktu prawnego
XXI/204/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XX/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie.
Nr aktu prawnego
NR/197/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: powierzenia Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonym w miejscowości Tylewice, gmina Wschowa.
Nr aktu prawnego
XX/196/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-07-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie
Tytuł aktu
W sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie – III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Nr aktu prawnego
XX/195/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji