ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Nr aktu prawnego
B.120.92.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Nr aktu prawnego
B.120.91.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego
Nr aktu prawnego
B.120.90.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
Nr aktu prawnego
B.120.89.2020
Status
Uchylony
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa
Nr aktu prawnego
B.120.88.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
Nr aktu prawnego
B.120.87.2020
Status
Uchylony
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa – stanowisko ds. inwestycji
Nr aktu prawnego
B.120.86.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa - stanowisko ds. inwestycji
Nr aktu prawnego
B.120.85.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa – stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
Nr aktu prawnego
B.120.84.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (kierownika Urzędu)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa - stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
Nr aktu prawnego
B.120.83.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji