ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zbycia, ustalenia ceny zbycia nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty
Nr aktu prawnego
B.0050.129.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy
Nr aktu prawnego
B.0050.128.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości za grunty przejęte pod drogi publiczne nieruchomości
Nr aktu prawnego
B.0050.127.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
B.0050.126.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa, położonej we Wschowie
Nr aktu prawnego
B.0050.125.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne
Nr aktu prawnego
B.0050.124.2020
Status
Uchylony
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020 / 2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
Nr aktu prawnego
B.0050.123.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Wschowa sołectwu Tylewice
Nr aktu prawnego
B.0050.121.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
B.0050.120.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie BMiG Wschowa (organu Gminy)
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gminne z przeznaczeniem na cele rolnicze
Nr aktu prawnego
B.0050.118.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji