ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Udostępnianie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Złożenie wniosku:
Sugerowany wzór wniosku - do pobrania w załączniku.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa poprzez:
  • przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 67-400 Wschowa;
  • złożenie osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 67-400 Wschowa;
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  • złożenie w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP 
 
Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

W przypadku bezczynności urzędu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Dębska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-02 12:05:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Dębska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-02 12:13:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Dębska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02 12:16:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »