ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.
Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji.
Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
– adres e-mail (opcjonalnie).
Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW (min. jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne).
Kiedy składam deklarację?
– Od 1 lipca 2021 r.- dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni;
– Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.
Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!  zgodnie z art. 27h ww. ustawy.
Jak możemy złożyć deklarację?
– W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.
– W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
Obowiązki gmin:
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie określonym w ustawie.
Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail:   tel.: (22) 661-94-54.
 
 
Złożenie deklaracji do CEEB
Kto wdraża
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Obszar
ogólnokrajowy
Akt prawny
Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127]
Czyj obowiązek
Właściciel nieruchomości – złożenie deklaracji
 
Termin dla mieszkańca
od 1 lipca 2021 do końca czerwca 2022 r. (12 mies. w przypadku budynków istniejących oraz 14 dni dla nowo powstałych)
Termin dla gminy
30 dni – w przypadku nowo powstałych budynków
6 miesięcy – w przypadku „starych” (wprowadzenie danych do systemu z wersji papierowej deklaracji)
W jaki sposób przekazać dane
- elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB
- lub w wersji papierowej do Urzędu Miasta i Gminy
Cele
ogólnopolska baza, usprawnienie działań Programu „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog”, ułatwienie otrzymania wsparcia finansowego np. na termomodernizację, wymianę kotła
 
 
Poniżej zamieszczamy do popbrania wzory obowiązujących deklaracji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wschowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Fogt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-23 15:03:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksander Ziemek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-23 15:04:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Mentel - Kozieł
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19 10:25:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »